CONCURS DE OCUPARE POST IMAM – GEAMIE COICIU

MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN DIN ROMÂNIA
Adresa: Str. Bogdan Vodă nr.75 Constanţa, cod 900613
Tel: +40 241-611390 Fax: +40 241-611390; http://www.muftiyat.ro

CONCURS DE OCUPARE POST IMAM – GEAMIE COICIU

Muftiatul Cultului Musulman din România scoate la concurs postul de imam în cadrul geamiei Coiciu din Municipiul Constanța.
Candidații la postul sus menționat trebuie să se încadreze cerințelor specificate în statutul Cultului Musulman aprobat de H.G. 628/ 11 iunie 2008 publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 469/ 25 iunie 2008.

 

Condiţii generale:

– să aibă funcția de imam sau deservent de cult în cadrul Muftiatului Cultului Musulman din România
– să nu fi adus niciun prejudiciu statului român şi ordinii de drept din România prin comportamentul şi faptele sale
– să nu fi suferit nicio condamnare pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie
– cunoscător limba turcă scris, citit (nivel avansat)
– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel mediu (preferabil limba engleză și/sau arabă)

 

Condiţii specifice:

– recitarea și citirea versetelor din Coranul Cel Sfant ținând cont de regulile gramaticale (Tecvid)
– cunoașterea pe de rost a Sura Yasin, Sura Mulk și a Cuz-ului Nebe din Coranul Cel Sfânt
– cunoștințe religioase (vor fi adresate întrebări din volumul I si II al Ilmihalului publicat de către Diyanet)
– cunoașterea pe de rost a 30 Hadis pe diverse teme (arabă, română și/sau turcă)

- proba practică.

Cererile de participare se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunț.

Concursul pentru ocuparea postului vacant sus menționat se va desfășura în data de 18 februarie 2018 la sediul Muftiatului Cultului Musulman din România din str. Bogdan-Vodă nr.75, Constanța.

Translate »