Comunitatea

Musulmanii din Romania

besmele-bismillahirrahmanirrahim

O comunitate cuprinde credincioşii musulmani dintr-o zonă ( cartier sau localitate ) şi este condusã administrativ de un comitet compus din 5-7 membri aleşi pe o perioadã de patru ani. Rugăciunile sunt conduse de imam,asistat după caz de hatip (orator religios ) sau de muezin ( interpretul chemării la rugăciune – Ezan ).

 

În România existã peste 50 de comunitãţi musulmane şi 20 de filii rãspândite în judeţele Constanţa (63 comunitãţi), Tulcea (4) si câte o comunitate în judeţele Brãila, Galaţi şi municipiul Bucureşti.

Credincioşii musulmani din Romania sunt în numãr de circa 70 000, dintre care 85 % trãiesc în judeţul Constanţa, 12 % in judeţul Tulcea, iar restul în diferite centre urbane ca : Bucureşti, Brãila, Galaţi, Cãlãraşi, Giurgiu, Olteniţa, Turnu Severin etc.

Lãcaşurile de rugãciune musulmane din România sunt de două categorii : geamia (moscheea) şi mesgidul. În total sunt 77 lăcaşuri de cult, dintre care Moscheea Carol, 74 de geamii şi trei mesgiduri. Cultul musulman are în concesiune 108 cimitire.

Translate »