Islam

Religia ( Din ) este alcătuită de rânduielile şi normele divine care îi călăuzesc pe oamenii raţionali prin voinţa lor spre fericire, sănătate şı împlinire în viaţa lumească de pe pământ precum şi în Lumea de Apoi.

Allah Preamăritul ( Allahu Teâlâ hazretleri ), le-a făcut cunoscut oamenilor profeţii şi religiile lor,începând cu Adam.Iar în esenţă, aceste religii sunt forme ale Islamului. Pentru că mai târziu aceste religii au decăzut şi şi-au pierdut veridicitatea, Allah cel Drept, prin mijlocirea Profetului nostru, ne-a făcut cunoscută religia islamică de acum, cea din urmă, dar cea mai desăvârşită dintre religii şi adevărata religie. Cel care crede în religia islamică este musulman. Noi, slavă lui Allah, suntem musulmani.

Islamul este religia celor care acceptã credinţa în existenţa şi unicitatea lui Allah ( Dumnezeu ) şi îl acceptã pe Muhammed ca fiind ultimul Profetul al sãu trimis pe Pãmânt.

kelime-i tevhid

Coranul ( Kur’an Kerim ) este Cartea sfântã care i-a fost revelatã lui Muhammed de cãtre Allah prin intermediul îngerului Gebrail ( Gabriel ).

A doua sursã de orientare pentru musulmani este Tradiţia ( Sunnet ) – faptele Profetului adunate în culegeri de Hadis-uri care povestesc Viaţa lui Muhammed scrise de imami cum ar fi: Buhari, Muslim, Ebu Davud, Al Tirmizi.

Practicarea religiei islamice constã în :

  • mãrturisirea de credinţã;
  • îndeplinirea rugãciunilor zilnice (namaz) ;
  • postul ( Ramadanului ) ;
  • pelerinajul în oraşele sfinte Mecca şi Medina;
  • pomana/dania/milostenia ( cãtre sãraci, neajutoraţi, etc.).

Baza religiei islamice este Credinţa în Allah, în îngerii Lui, în cãrţile Lui, în profeţii Lui, în Judecata de Apoi şi în destin – al cãrui bine şi rãu vine de la Allah.

Legea ( Canonul ) care reglementeazã comportamentul credinciosului : interioarã: rugãciunile, postul,etc. , dar şi exterioarã: relaţiile cu ceilalţi semeni,conduita în lume etc.se numeşte Şeriyat.

Islamul este una din marile religii ale lumii contemporane si cuprinde peste un miliard de credincioşi având douã mari curente: sunniţi şi şiiţi. Populaţia islamicã din România (de etnie turco-tãtarã crimeeanã, turcã, arabã, albanezã, ţigănească etc. aparţine în majoritate covârşitoare ramurii tradiţionaliste sunnite.
Translate »