Credinţa

Credinţa ( Iman) înseamnã acceptarea şi aprobarea tuturor poruncilor revelate Profetului nostru, Muhammed ( sallallâhu aleyhi ve sellem – pacea fie asupra lui ) de cãtre Allah Preaînaltul şi transmise de El oamenilor. Credinţa constã în totalitatea acestor porunci. Dar, pentru cã omul, atât în viaţã, cât şi dupã moarte, sã fie respectat ca un musulman trebuie sã rosteascã mãrturisirea de credinţã prin viu grai şi sã o accepte cu inima.

Principiile Credinţei sunt în numãr de şase. Cele şase principii sunt explicate în ”AMENTU” ( CREZUL ) de mai jos, atât în limba arabã, cât şi în traducere.

kelime-i tevhid

Sensul este –  Eu cred:

în Allah-u Teâlâ,

în Îngerii Lui,

în Cãrţile Lui,

în Profeţii Lui,

în Ziua de Apoi,

în Destin, cred cã Binele şi Rãul vin de la Allah Preamãritul.

dupã moarte existã Înviere. Eu mãrturisesc cã în afarã de Allah Preamãritul nu existã altã divinitate. Încã o datã mãrturisesc cã Muhammed (p.f.a.s) este supusul şi Profetul Lui.

Translate »