Legea

Sursele Dreptului Canonic Musulman (Edille-i Şer’iyye)

Elille-i Şer’iyye reprezintã sursele de la baza religiei şi a legilor ei. Sunt în numãr de patru:

1. Cartea (Kitap): Coranul cel Sfânt;

2. Tradiţia (Sunnet): sunt vorbele şi faptele sfinte ale Profetului (s.a.v.), precum şi lucrurile acceptate de el;

3. Consensul comunitãţii (Ijma-i Ummet): consensul adepţilor lui Muhammed (s.a.v.) în legãturã cu rezolvarea unei probleme;

4. Analogia (Kîyas-î Fukaha): verdictul dat de învãţaţi asupra unor chestiuni care nu sunt clarificate de Kitap, Sunnet, pe baza raţionamentului analogic, luând ca model pe cele care sunt consemnate.

Cãile Cunoaşterii

Cãile cunoaşterii sunt în numår de trei:

1. Cunoaşterea nemijlocitã (Havass-î selime): vãzul, auzul, gustul, pipãitul şi mirosul reprezintã cele cinci simţuri ale omului;

2. Cunoaşterea veridicã (Haber-i sadîk): cunoaşterea legitimã este de douã feluri: a. de la Profeţi; b. de la o comunitate care nu s-a solidarizat în minciunã.

3. Raţiunea (Akîl)

Translate »