Orientările

Orientãri/Şcoli Religioase ( Mezheb)

Mezheb reprezintã totalitatea prescripţiilor şi poruncilor deduse de marii exegeţi musulmani din sursele dreptului islamic.

Cele douã criterii sunt:

1. Şcoli de interpretare a credinţei

2. Şcoli de interpretare a practicãrii religiei

Şcolile de interpretare a credinţei care au aceeaşi viziune asupra religiei ca şi Profetul şi însoţitorii lui (Ehl-i sunnet) şi ca şi Comunitatea (Gemaat) sunt:

1- Imam Ebu Mansur Maturidi

2- Imam Ebu’l Hasen Eş’ari.

Majoritatea musulmanilor de origine turcã interpreteazã religia conform imamului Ebu Mansur Maturidi. Imamul Ebu Mansur Maturidi s-a nãscut în 280, anul Hegirei (894 d.C.), în Turkistan, satul Maturid, lângã Samarkand şi a murit la Samarkand în 333 (945 d.C).

Imamul Eş’ari s-a nãscut în anul Hegirei 260 (873 d.C) la Basra şi a murit la Bagdad în anul Hegirei 324 (936 d.C).

Orientãri Legitime de interpretare a Practicarii

Religiei Şcolile de interpretare a practicãrii religiei conforme cu Ehl-i Sunnet şi Gemaat se împart în patru : 1. Orientarea (Şcoala) hanefitã (Hanefi Mezhebi): imam-î A’zam Ebu Hanife s-a nãscut la Kûfe, în anul Hegirei 80 (699 D.CH.) şi a murit la Bagdad în anul Hegirei 150 (767 d.Ch.).

2. Orientarea malikitã (Maliki Mezhebi): imam Maliku’bnu Enes s-a nãscut la Medina în anul Hegirei 93 (711 d.Ch) şi a murit la Medina în anul Hegirei 179 (975 d.Ch.).

3. Orientarea şaafiitã (Şaafii Mezhebi): imam Muhammedu ‘bnu Idris-i Şafii s-a nãscut la Gazza în anul Hegirei 150 (767d.Ch.) şi a murit în Egipt în anul Hegirei 204 (819 d.Ch.).

4. Orientarea hanbelitã (Hanbeli Mezhebi): imam Ahmedu’bnu Hanbal s-a nãscut la Bagdad în anul Hegirei 164 (780 d.Ch.)şi a murit la Bagdad în anul Hegirei 340 (855 d.Ch.).*

Invãţãturile Şcolilor pe care le-am enumerat mai sus se bazeazã pe:

1. Coran,

2. Tradiţie,

3. Consensul comunitãţii şi

4. Raţionamentul analogic.

*Musulmanii primeau învã ţãturile şi verdictele diverselor probleme direct de la Profet în timpul vieţii lui, apoi, dupã moartea lui, de la însoţitorii lui, iar mai apoi de la urmaşii însoţitorilor Profetului. Aceşti înţelep ţi, cunoscuţi ca imami, au primit învã ţãturile religioase de la aceşti urmaşi ai însoţitorilor lui Muhammed (s.a.v.) şi le-au organizat. Problemele care nu se gãseau în capitolele, versetele sau în spusele însoţitorilor, le-au judecat dupã ratiunea proprie lor şi astfel au luat naştere cele patru Mari Şcoli religioase.

Translate »