Geamia Gazi Ali Pasa – Babadag (1610)

Situatã pe şoseaua principalã ce leagã Tulcea de Constanţa şi amplasatã  în centrul oraşului Babadag, geamia Gazi Ali Paşa a fost construitã în anul 1610. Curtea geamiei mai cuprinde casa parohialã precum şi mormântul în care odihneşte ctitorul sãu. Lângã veranda prin care se accede în interiorul geamiei se aflã locul de abdest (abluţiune) a cãrui alimentare se face prin captarea unui izvor natural de apã. De specificat  faptul cã în anul 1999 s-au finalizat lucrãrile de restaurare a lãcaşului de cult, prin contribuţia Ministerului Culturii şi contribuţia directã a preşedintelui Republicii Turcia, Süleyman Demirel, acesta recãpãtându-şi strãlucirea de altãdatã.

 

A fost construită pe timpul Sultanului Mehmet al III lea,prin anii 1610.Geamia a trecut printr-un incendiu în timpul Războiului ruso-turc din 1876. Printr-o modificare efectuată după incendiu,acoperişul şi plafonul au fost modificate,în părţile laterale ale clădirii au fost deschise uşi suplimentare şi a fost construit un nou minaret.

Geamia a funcţionat ca muzeu până în anul 1989.În anul 1990 au început lucrările de reparaţie şi restaurare.În partea de răsărit a geamiei se gaseşte monumentul funerar al lui Gazi Ali Paşa.Monumentul fiind o construcţie hexagonală,partea superioară a fost acoperită cu o cupolă,zidăria a fost placată cu asfalt în stil românesc şi întărită cu o tencuială din pietriş.În momentul de faţă,în partea de nord a monumentului funerar există o clădire cu două etaje.Această clădire a fost reconstruită din temelie.La intrare la parterul clădirii,în stânga,se gaseşte o scobitură care arată evoluţia clădirii,iar în partea dreaptă,o încăpere care urmează a fi folosită ca muzeu.Etajul de sus al clădirii a fost construit drept locuinţă a imamului şi orânduit ca atare,obiectele de inventar fiind asigurate de către Fundaţia Cultelor din Turcia. Conform “Protocolului cu privire la reparaţia monumentelor istorice turco-islamice din oraşul Babadag,jud.Tulcea,România”,semnat la Ankara în data de 05.09.1995 între miniştrii de externe ai Turciei şi României,proiectele de reparaţie şi restaurare ale Geamiei Gazi Ali Paşa, monumentul funerar al lui Gazi Ali Paşa şi Casei Imamului au fost pregătite de către Direcţia Generală a Monumentelor Istorice Naţionaledin cadrul Ministerului Culturii din România şi predate părţii turce. Lucrările de reparaţie şi restaurare au fost finalizate cu sprijinul financiar de aproximativ 300 000 USD acordat de Fundaţia Cultelor din Turcia. Complexul muzeal Geamiei Gazi Ali Paşa, monumentul funerar al lui Gazi Ali Paşa şi Casa Imamului aflate in folosinţa şi administraţia Muftiatului Cultului Musulman din România,a fost inaugurat în ziua de vineri,04.12.1998 de către Preşedintele Republicii Turcia,Dl.Sűleyman Demirel,la inaugurare participând şi Ministrul Român al Culturii,domnul Ion Caramitru.

Translate »