Patrimoniu

Apariţia Islamului pe teritoriul României de azi este legată de stabilirea pe teritoriul ţării noastre – încă din secolul al XIII-lea – a populaţiei turco-tătare. Astfel, în anul 1241, tătarii Hanatului „Hoardei de Aur” şi-au instaurat dominaţia şi în diferite zone din vecinătatea Munţilor Carpaţi.

Între anii 1262-1264, împăratul bizantin Mihail al XIII-lea Paleologul a acordat căpeteniilor turce Izettin Keyaus şi Sarı Saltık Dede dreptul de a-şi aşeza tabăra militară în ţinutul Dobrogei, cu misiunea de a apăra hotarele Bizanţului de invaziile dinspre nord. Astfel au apărut turcii selgiucizi în zona oraşului Babadag de astâzi. Primele comunităţi musulmane stabile pe teritoriul României s-au constituit abia in sec. XIV-XV, ca urmare a instaurării suzeranităţii Porţii Otomane asupra Principatelor Româneşti, dar ele s-au dezvoltat mai ales în Dobrogea şi în unele localităţi de-a lungul Dunării.

Translate »