Muftiatul

Muftiatul Cultului Musulman din Romania

Muftiatul – este instituţia reprezentativã de cult şi culturã islamicã. Are acelaşi rang cu instituţiile similare ale celorlalte culte recunoscute de Statul român şi reprezintã interesele întregii comunitãţi musulmane din România.

sediu

Dintre responsabilitãţile şi activitãţile Muftiatului enumerãm:

* hotãreşte în problemele religioase ale comunitãţii

*  servicii religioase

*  colaboreazã – cu autoritãţile centrale şi locale ale statului,

– cu organisme ale societãţii civile

* pentru apãrarea şi promovarea intereselor credincioşilor musulmani.

*  servicii educative

*  editarea şi avizarea de publicaţii ( cãrţi, reviste, broşuri etc. ) islamice

*  organizarea pelerinajului anual

*  servicii sociale umanitare

*  activităţi culturale

* perfecţionarea personalului

* menţinerea de relaţii internaţionale

Cultul Musulman din România are bune relaţii bilaterale şi multilaterale cu întreaga comunitate islamicã internaţionalã. Aceste relaţii cuprind : schimburi de delegaţii, participãri la întruniri şi simpozioane pe diverse teme, acordarea de burse pentru elevi si studenţi, subvenţii pentru cei care merg anual în pelerinaj la Mecca etc.

Translate »