Organizare

Personalul clerical musulman din România este format din : imami, hatipi ( oratori ), muezini ( cei careinterpretează chemarea la rugăciune – Ezan ).

Activitatea religioasă este condusa de muftiu, care este ales (prin vot secret) din rândul imamilor.

Pe lângă muftiu funcţionează un Colegiu Sinodal numit Şura-i Islam,organ suprem, compus din 25 membri, care se întruneşte periodic pentru rezolvarea unor probleme administrative şi disciplinare ale Cultului.

Componenţa Şura-i Islam (Consiliul Sinodal)

1. Yusuf Muurat- Muftiul Cultului Musulman din RomaniaPreşedintele Şura-i Islam – Consiliul Sinodal

2. Onder Ablachim – Imam

3. Elvis Apaz – Imam

4. Ismet Halil- Imam

5. Tinar Ismail- Imam

6. Boselim Mamut- Imam

7. Erdal Memet- Imam

8. Nedret Memiş- Imam

9. Orhan Menişa- Imam

10. Enghin Musledin- Imam

11. Osman Azis- Imam

12. Erghin Omer- Imam

13. Muzafer Omer- Imam

14. Erghiun Refi- Imam

15. Revan Talip- Imam

16. Amdi Nuredin- Imam

Din Consiliul Sinodal mai fac parte câte patru reprezentanţi de la UDTR şi UDTTMR şi Directorul Colegiului National “Kemal Ataturk” din Medgidia.

Translate »